8 oz Sundae Dish8oz Sundae Dish  1000/CTN  CDSPET8