9'' Med Oblong C35UT1 - American Food Service

9'' Med Oblong C35UT19" Dart Oblong StayLock Clr Hinged Cont 250Ct  C35UT1