Vidal 12 oz Sassoon Pro Series ShampooVidal Sassoon Shampoo ColorFinity 12oz 6cs 3700084602

Vidal Sassoon Shampoo Moisture Lock 12oz 6cs 3700084593

Vidal Sassoon Shampoo Restoring Repair 12oz 6cs 3700084448